استان کردستان پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۲۴ کد خبر :4582

وصول ۶٨۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان در سال جاری

نگرش امروز – بختیار خلیقی امروز  در دهمین جلسە شورای معادن استان کردستان در خصوص وضعیت مجوزهای معدنی در استان کردستان اظهار کرد: پروانەهای بهرەبرداری ۳۳۹ فقرە، پروانەهای اکتشاف موجود ۱۲۹ فقرە، گواهی کشف موجود ۱۰ فقرە، اشتغال اسمی ۴ هزار و ۹۰۱ نفر، اشتغال واقعی ۳ هزار و ۶۰۷ نفر، تعداد معادن فعال ۱۹۷، تعداد معادن در حال تجهیز ٨، معادن غیرفعال ۱۳۵ مورد و تعداد مجوز برداشت موقت در سال ۹۹، ۳۰ فقرە و در سال ۱۴۰۰ این تعداد بە ۲۳ فقرە رسیدە است.

خلیقی در خصوص وضعیت مجوزهای معدنی بە تفکیک گروە مواد معدنی بیان کرد: در گروە یک کە شامل ماسە، سنگ‌لاشە، خاک رس کە آمار معادن فعال، غیرفعال، در حال تجهیز و دارای مجوز در مجموع ۲۹۳ مورد است.

وی عنوان کرد: در گروە چهارم شامل سنگ‌های تزئینی و نما، جمعا ٨۷ مورد و گروەهای ۳ و ۵ شامل سنگ گچ و نمک، پوکە معدنی و … کە جمعا ۶۷ مورد است.

خلیقی اضافە کرد: معادن فلزی شامل طلا، آهن و منگنز، جمعا ۳۳ مورد و مجموع معادل بە تفکیک فعال، غیر فعال و در حال مزایدە ۴٨۲ مورد است.

وی اضافە کرد: گروە ۱ و ۲؛ قریب بە ۶۰ درصد معادن را بە خود اختصاص دادە است کە شامل سنگ لاشە و شن و ماسە است.

خلیقی ادامە داد: همچنین گروە ۴ و ۶ شامل سنگ‌های تزئینی و نما؛ ۱٨ درصد و کانی‌هیای غیرفلزی شامل گروەهای ۳ و ۵ قریب بە ۱۴ درصد و گروە غیرفلزی ۷ درصد را بە خود اختصاص دادە است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱٨ گونە معدنی در استان کردستان وجود دارد کە در ردیف ۷ و ٨ و ۹ قرار دارند.

خلیقی بیان کرد: از تعداد مجوزهای معدنی بە تفکیک مواد معدنی ۱۶۷  مورد سنگ لاشە و ۲۶ مورد آهن، باریت ۴ مورد، مرمری ۳۴ مورد است کە در مجموع ۳۳۹ مورد است کە بیشترین بحث مورد نظر ما در خصوص سنگ لاشە است.

وی در خصوص وضعیت مجوزهای معدنی صادر شدە در سال جاری گفت: پروانە بهرەبرداری صادر شدە ۷ مورد، گواهی کشف صادرە ۷ مورد و پروانە اکتشاف نیز ۴۰ مورد، اشتغال اسمی ۵۱ نفر و اشتغال واقعی ۱۰۰ مورد بودە است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشارە بە وضعیت معادن استان بە تفکیک شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: بعد از سنندج شهرستان قروە بیشترین معادن را بە خود اختصاص دادە است و ۵۶ معدن در شهرستان قروە وجود دارد کە ۴ معدن در گروە ۶ شامل گروە فلزی، سنگ تزئینی ۳۱ مورد، شن و ماسە ٨ مورد و گروەهای غیرفلزی ۱۶ مورد است.

بختیار خلیقی عنوان کرد: در شهر سنندج نیز از بین ۵٨ معدن موجود، ۵۷ معدن آن شن و ماسە است.

وی در خصوص وضعیت حقوق دولتی وصولی گفت: در سال ۹۶ حقوق دولتی وصولی استان کردستان ۱۰۶ میلیارد تومان، در سال ۹۹ حقوق دولتی ۳۵۹ میلیارد، حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ نیز ۶٨۰ میلیارد تومان بودە کە تا پایان سال این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.

خلیقی در خصوص وضعیت حقوق دولتی معادن بە تفکیک شهرستان اظهار کرد: حقوق دولتی معادن قروە ۵۴٨ میلیارد تومان و کامیاران ۷ میلیارد تومان است.

نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید