شهردار شهر سنندج اظهار داشت: ما در شهرداری و اعضای شورای شهر سنندج به عنوان ناظر، مدیر و خدمت گذار مردم در صدد رفع و بررسی تمامی مطالبات سمن ها و جوانان هستیم.

شهردار سنندج گفت: خوشبختانه مردم استان کردستان و جوانان خلاق در راستای انجام فعالیت و کارهای همگانی مشارکتهای عمومی تاکنون فعالیتهای بسیار قابل چشمگیری داشته و دارند و خود این مهم، یک امید بسیار بزرگیست که اعضای تشکلها و جوانان ما هر کدام در قالب مطالبات و مکاتبات خود آنها را در جلسات گوناگون مطرح کنند.

سیف الله رضایی رییس کمیسیون فرهنگی شورا اسلامی شهر سنندج گفت: اعتماد به جوانان یکی از عوامل پیشرفت دولت است که در تمامی عرصه حضور آنها الزامی بوده و جوانان و مسئولان سمن های استان کردستان نیز هر کدام در حوزه کاری خود جزو اعضای فعالی بودند که  به عنوان توده های مردمی بهتر توانستند مشکلات مردم را با ارگانهای دولتی رسد کنند.