برچسب : کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس

ریشه‌ی فساد در نبود شفافیت است

نگرش نیوز - محمدحسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه این طرح بسیار گسترده است و مجلس می‌داند وارد کار بسیار دشواری شده است افزود: مطالبه‌ی عمومی که مهم‌تر...

جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۰۴