برچسب : کمیسیوت فرهنگی مجلس

ثروتمندان بیشترین سهم را از یارانه پنهان دارند

نگرش نیوز - احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص حذف رانت ارزی گفت: بزرگترین مسئله اقتصاد کشور غیرشفاف بودن منابع و مصارف است. متاسفانه هزینه تولید کالا...

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۲۵