برچسب : کمیته امداد

مهارت‌های دیجیتال اولویت اول آموزش به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد است

نگرش امروز - مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد لزوم مهارت آموزی به فرزندان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی...

جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ۹:۴۴