برچسب : کارفرما

امید کارگران به حذف قراردادهای سفید امضا توسط ‎کارفرمایان است

نگرش امروز - محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: برادر عزیز جناب ‎عبدالملکی...

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۷:۰۷