برچسب : پروژه تقاطع غیر همسطح شهید چمران

پروژه تقاطع غیر همسطح شهید چمران شتاب بیشتری می گیرد

نگرش امروز - در این دیدار بر لزوم تکمیل هرچه سریعتر پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید چمران و روند اجرای آن تاکید شد. در این جلسه مقرر گردید با...

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳