برچسب : وزیر آموزش و پرورش،

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش وارد کردستان شد

نگرش امروز -همزمان با هفتە بزرگداشت مقام معلم صبح امروز (۱۵ اردیبهشت) وزیر آموزش و پرورش کشور با هدف بررسی مسائل آموزش و پرورش، دیدار با جمعی از فرهنگیان...

پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۱۳