برچسب : نگذش

مردم توان افزایش سالانه چند صد میلیونی رهن خانه را ندارد

نگرش نیوز - آرا شاوردیان عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در رابطه با افزایش افسارگسیخته اجاره بها مسکن گفت: با توجه به اینکه نرخ اجاره و رهن خانه...

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱