برچسب : نهاد ها

شفافیت عاملی بازدارنده از فساد و رانت در همه ادارات و قوا است

نگرش امروز - سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی نوشت: ‏همانطور که درگذشته به مردم قول داده بودم به...

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۹:۴۶