برچسب : نماینده مردم سبزوار

تولید قوانین در کشور محدود شود

نگرش امروز - بهروز محبی نجم آبادی، در ارزیابی خود مبنی بر رویکرد نظارتی مجلس در سالی که گذشت اظهار داشت: به واقع دیوان محاسبات کشور به عنوان بال...

چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ ۱۸:۴۵

ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی

نگرش نیوز - علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات دیدار...

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۰۰