برچسب : نظام پزشکی

بار افزایش تعرفه ها نباید بر دوش مردم باشد

نگرش امروز - همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع تر تعرفه های پزشکی، گفت: تعرفه های پزشکی باید...

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۲۳