برچسب : موسسه زانیاران کتاب یار،

تجلیل شهرداری و شورای شهر سنندج از موسسه زانیاران کتاب یار و اعضای دبیرخانه پایتخت کتاب ایران

 نگرش روز-مراسم تقدیر از اعضای موسسه زانیاران کتاب یار، در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج و با حضور اعضای شورا، مدیران شهرداری و جمعی از معتمدین شهر...

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۴:۳۱