برچسب : مهدی آذربایجانی

دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اهواز برگزار شد

نگرش نیوز - هفتم خرداد ماه سال جاری دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز به ریاست رضا امینی شهردار اهواز وبا...

یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۵۶