برچسب : مصطفی رضائی،

پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه به سازندگان مسکن در محلات ناکارامد شهری مورد هدف باز آفرینی

نگرش امروز - مصطفی رضایی معاون مسکن وباز آفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان گفت: اداره کل راه و شهرسازی کردستان (شرکت بازآفرینی شهری ایران) در نظر...

یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۱۴