برچسب : مسلم رحیمی

رسالت روابط عمومی ایجاد اعتماد میان سازمان و ذی نفعان است

نگرش نیوز - رضا امینی شهردار اهواز در مراسم تجلیل از روابط عمومی های شهرداری اهواز به مناسبت روز روابط عمومی که با حضور مسلم رحیمی مدیر کل صدا...

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۲۶