برچسب : مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی

‌حساب‌های بانکی افرادی که چک برگشتی دارند مسدود می‌شود

نگرش نیوز - مصطفی قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اظهار داشت: همه حساب‌های بانکی افرادی که چک برگشتی دارند مسدود می‌شود. اجرای آزمایشی این طرح به دستور رئیس‌کل...

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۱۹