برچسب : مجمع شهرداران غرب کشور،

مجمع شهرداران غرب کشور تشکیل میشود

عباس خسروانی ضمن اشاره به دیدار اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد با اعضای شورای اسلامی شهر اراک، اظهار کرد: در این جلسه مطرح شد که شوراها باید به جایگاه...

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۴۵