برچسب : قاچاق گندم،

برداشت و خرید تضمینی گندم در کردستان آغاز شد

نگرش امروز - جمال صالحی در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه ۵۹۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم است، اظهار داشت: از این میزان ۵۶۲...

چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۲:۴۷