برچسب : قانون شفافیت سازی

مردم در فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نامحرم نیستند

نگرش امروز - اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: مردم نامحرم نیستند که از فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری...

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۷:۱۳