برچسب : فالح صفایی

حاکمیت ناقص منطقه آزاد اروند عامل بروز چالش ها در منطقه

نگرش امروز - فالح صفایی، معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: حاکمیت موجود در منطقه آزاد اروند حاکمیت کاملی نیست و تا زمانی که ماده ی ۶۵...

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۵۶