برچسب : طرح ساماندهی استخدام

بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن بعد از اتمام تعطیلات مجلس

نگرش نیوز - ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین مرحله بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری و...

پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۷