برچسب : ضعف دولت

هماهنگی لازم برای رفع مشکلات را در دولت نمی‌بینیم

نگرش امروز - ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه دولت گذشته اصرار زیادی به این مساله و...

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۳۲