برچسب : شهر فرهنگی،

سنندج یک شهر فرهنگی است؟

نگرش امروز-  کردستان یک استان فرهنگی است، همین فرموده حجت را بر تمامی مسئولین و دستگاه‎های فرهنگی در استان تمام کرده است که با تبیین چنین سخن پر نغزی...

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۲۷