برچسب : شرکت مهندسی توسعه نفت(متن)

چرا مسئولان شرکت مهندسی توسعه نفت(متن) پاسخی در خصوص جان باختن ده کارگر خوزستانی نمی دهند؟!

نگرش نیوز - در حالی که چند هفته از جان باختن کارگران مظلوم شرکت مهندسی توسعه نفت ( متن) در حادثه ی تصادف جاده خرمشهر به اهواز میگذرد، این شرکت هیچگونه...

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۳۴