برچسب : سیستان وبلوچستان،

ضرورت همکاری در بین نهادهای مختلف جهت تامین زمین مسکن ملی

نگرش امروز - طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن است که سیاستگذاری برای اجرای ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال...

یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۴