برچسب : سیدعلی موسوی

جزئیات طرح تشویقی مجلس برای افزایش جمعیت

نگرش نیوز - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح افزایش جمعیت برای دولت بار مالی ندارد و این طرحی که ما پیشنهاد دادیم برای بلندمدت است. سیدعلی موسوی...

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰