برچسب : سفرهای نظارتی

اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد

نگرش نیوز - مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف این کمیسیون برای سفر به استان خوزستان گفت: این سفر دومین سفر استانی کمیسیون اجتماعی...

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۲۲:۰۳