برچسب : سد آزاد،

هزینه ۱۵۰۰میلیارد تومانی انتقال آب از سد آزاد

ناصر علیزاده مدیر اجرایی پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد و ژاوه سنندج صبح امروز در جریان بازدید وزیر نیرو از سد قوچم، اظهار کرد: هدف اصلی کل پروژه تامین آب...

چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ ۲:۵۲