برچسب : رسولی،

مدل و جامعه هدف دربرگیرنده آسیب های اجتماعی تغییر کرده و سیر صعودی داشته است

نگرش امروز — ننشست تخصصی مسئولین اورژانس اجتماعی استان کردستان با حضور سرپرست بهزیستی استان کردستان ، معاون امور اجتماعی ، کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی ، کارشناس...

دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۴۹