برچسب : دمکراسی،

چکیده ای از کتاب «الفبای دموکراسی»

نگرش امروز - دموکراسی واژه‎ای یونانی است به معنای حکومت مردم که با رأی اکثریت جامعه بوجود می‎آید. یک جامعه دموکراتیک بر اساس ارزش ها و افکاری پایه ریزی...

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۷