برچسب : دستگاه های خدمات رسان،

مناطق حاشیه نشین اولویت سفرهای شهرستانی خواهند بود

نگرش نیوز_  اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری که با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، اظهار کرد: جلسه...

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۲۲:۴۹