برچسب : دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد و این وضعیت نگران‌کننده است.

پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۳:۱۳