برچسب : داماد

مجلس به ماجرای نقش داماد وزیر بهداشت در انتصابات ورود می‌کند

نگرش امروز - همایون سامه یح نجف آبادی در مورد اینکه گفته می‌شود داماد وزیر بهداشت در این وزارتخانه مشغول به کار است و در انتصابات هم نقشی دارد،...

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۵