برچسب : خودروهای خارجی

سامان دادن به بازار خودرو مستلزم ایجاد فضای رقابت است

نگرش امروز - حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازار نابسمان خودرو اظهار داشت: مجلس برای در هم شکستن قدرت...

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۴۴