برچسب : جهاد کشاورزی،

کشت گندم در ۵۹۴ هزار هکتار از مزارع کردستان

نگرش روز-مهدی فتحی مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۵۹۴ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کردستان به کشت گندم اختصاص یافته که...

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۴۹