برچسب : تیم اقتصادی دولت

تیم اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد

نگرش نیوز - محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در کنترل قیمت ها عملکرد مطلوبی نداشته است،...

پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۱:۵۹