برچسب : بنیاد مستضعفان،

۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب صندوق توسعه استانی به استان کردستان اختصاص داده شد

 نگرش روز- زارعی‌کوشا در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان غرب کشور و مدیران واحدهای اقتصادی این بنیاد در استان، اظهار داشت: بنیاد زمینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد و...

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۶