برچسب : بازنسشته

بهانه بدهی دولت برای عدم همسان‌سازی غیر قابل قبول است

نگرش امروز - علی بابایی کارنامی، در مورد ادامه دار بودن همسانسازى حقوق بازنشستگان گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان جزو مطالبات به حق مردم به ویژه بازنشستگان است، این مطالبه...

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰