برچسب : استانداردهای جهانی،

نباید موضوع برگشت خوردن محصولات کشاورزی را بزرگنمایی کرد

پرویز اوسطی  در مورد برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی اظهار کرد: همه محصولات برگشت خورده صادراتی کد تولید محصولات سالم دارند و این بدین معناست که وزارت جهاد کشاورزی...

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۰۱