برچسب : احداث جاده عبدالخان

نشست با وزیر راه برای حل مشکل پروژه های شوش و کرخه

نگرش نیوز - محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس به نشست خود با معاون وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: در نشست با معاون وزیر نیرو موافقت...

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰