برچسب : آذربایجان شرقی

لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه

نماینده مردم میانه در مجلس بر لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه تاکید کرد.

پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۳:۲۱