برچسب : رضا دانشمندی

طلاقِ فرهنگی

نگرش نیوز - نخست یک خاطره؛ برای تفهیم بهتر «هنجار»ها - به عنوان رُکن فرهنگ - در کلاس هر کس نمونه‌ای بیان کرد و مثال یکی از بانوان این...

جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶