برچسب : دستور قضایی

حقوق کارگران شهرداری کوت عبدالله پرداخت شد

نگرش امروز - محمد امیری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون گفت: پیمانکار از پرداخت وجوه عقب‌مانده دستمزد کارگران امتناع کرده بود که با صدور دستور قضایی و ورود...

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۴۷