برچسب : انسداد ۲۵۴حلقه چاه،

انسداد ۲۵۴ حلقه چاه غیر مجاز در کردستان

آرش آریانژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: با اجرای طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی از جمله اقدامات تأثیرگذار در راستای صیانت از منابع آب استان است. وی افزود:...

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۲