استان کردستان چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰:۲۶ کد خبر :4113

۴ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بە کتابخانه ابوذر قروه اختصاص یافت

نگرش امروز _ بهرام نصراللهی زادە امروز،  در نشست شورای فرهنگ عمومی پیرامون برنامەهای حوزە کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: طبق آمار رسمی کشور در سال ۹۹، سرانە زمان مطالعە غیردرسی، چاپی و الکترونیکی افراد پانزدە سال بە بالا باسواد در کل کشور در هرماە ٨ ساعت و ۱٨ دقیقە و در استان کردستان ۶ ساعت و ۳ دقیقە بودە است.

وی عنوان کرد: سرانە آمار مطالعە نسبت بە کل جمعیت باسواد و بی‌سواد در کشور ۶ ساعت و ۳۲ دقیقە و در استان کردستان ۴ ساعت و ۴۴ دقیقە محاسبە شدە کە تقریبا استان بیستم بە لحاظ سرانە مطالعە در کشور محسوب می‌شویم.

نصراللهی زادە اضافە کرد: سرانە زمان مطالعە کتاب‌های غیردرسی و چاپی و غیر چاپی بە جز قرآن و ادعیە افراد ۱۵سال و بیشتر باسواد، در کل کشور ۴ ساعت و در استان کردستان ۳ ساعت و ۲۹ دقیقە در ماە بودە است.

وی خاطرنشان کرد: سرانە آمار مطالعە کتاب قرآن و ادعیە چاپی و الکترونیکی پانزدە سال بە بالا باسواد در کشور ۲ ساعت و ۳۲ دقیقە و در استان کردستان ۱ ساعت و ۱۵ دقیقە محاسبە شدە است.

نصرالهی زادە بیان کرد: سرانە مطالعە روزنامە چاپی و الکترونیکی پانزدەسالە بە بیشتر باسواد در کشور یک ساعت و ۲۳ دقیقە و در کردستان ۵۷ دقیقە بودە است.

بە گفتە وی سرانە مطالعە نشریە چاپی و الکترونیکی ۱۵ سال بە بالا بیشتر باسواد در کشور ۲۳ دقیقە و در استان کردستان ۲۲ دقیقە بودە است.

وی خاطرنشان کرد: گوش کردن بە موسیقی در کشور افراد پانزدە سال بە بالا در کشور ۳ ساعت و ۲۹ دقیقە و در استان کردستان ۴ ساعت و ۳٨ دقیقە در هفتە محاسبە شدە است.

نصرالهی زادە یادآور شد: سرانە زمان حضور افراد پانزدە سال بە بالا نسبت بە کل جمعیت در شبکەهای اجتماعی در سال ۹۹ بە صورت متوسط یک ساعت و ۳۲ دقیقە در کشور و در استان کردستان یک ساعت و ۱۱ دقیقە در روز بودە است.

وی اظهار کرد: امسال اعتبارات قابل توجهی بە پروژەهای مختلف پیش‌بینی و در حال انجام است.

نصرالهی زادە افزود: یکی از این پروژەها کتابخانە ابوذر قروە است کە امسال ۴میلیارد و ۳۷۶ میلیون ۹۰۰ هزارتومان بە آن اختصاص دادە شدە است.

 

نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین اخبار